مدیران بنیاد

فاطمه برزگر- مدیر عامل

ساناز شکیبی- مدیر اجرایی

اقدس اصغری- عضو هیئت مدیره، خزانه دار

مهری سلمان­زاده- مسئول فنی و مدیر مسئول بخش مددکاری شعبه 1

صدیقه توکلی- مسئول فنی و مدیر مسئول بخش مددکاری شعبه 2

هما صدر لاهیجانی- مدیر مسئول بخش فرهنگی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *