آرشیو دسته ها برای دسته بندی نشده

مدیران بنیاد

فاطمه برزگر- مدیر عامل ساناز شکیبی- مدیر اجرایی اقدس اصغری- عضو هیئت مدیره، خزانه دار مهری سلمان­زاده- مسئول فنی و مدیر مسئول بخش مددکاری شعبه 1 صدیقه توکلی- مسئول فنی و مدیر مسئول بخش مددکاری…