کارآفرینی

مجتمع بومهن بنیاد زینب کبری در سال 1380 تاسیس شد و در دو بخش آموزش و کارآفرینی و ارایه خدمات حمایتی فعالبت خود را آغاز کرده است. بنیاد با تاسیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در بومهن در رشته های قالیبافی، گلیم بافی، کامپیوتر و خیاطی اقدام به آموزش مادران سرپرست خانواده جهت توانمندسازی آنها در راستای خودکفایی مالی کرده است.
دراین مرکز پس از شناسایی مادران سرپرست خانواده و ارایه خدمات مورد نیاز به آنها از طریق مددکاران این مجموعه شروع به آموزش مهارت های لازم و سپس کارآفرینی می کند و طی این پروسه مددجویان این مرکز به خودکفایی مالی و استقلال اجتماعی دست پیدا می کنند.