پرداخت ریالی
کمک مردمی

همراهان عزیز

با پرداخت کمک‌های خود از طریق کارت‌­های عضو شبکه شتاب و با استفاده از لینک زیر، می‌­توانید عضوی از خانواده بزرگ ما باشید تا با هم چراغ امید را در فردای فرزندانمان روشن کنیم. برای ساختن رویاهای بزرگ آن‌ها، هیچ قدمی کوچک نیست.

Paying link: