مراکز اقامتی

برای کودکان رها شده در جامعه، هیچ چیز مهم‌تر از آغوش گرم خانواده و سقفی امن برای زندگی نیست. و این هدف ما در مسیر حمایت از این کودکان بی‌­گناه است. در مسیر محقق کردن این هدف، در قدم اول قصد داریم تا با فراهم آوردن فضای شبه خانواده حس تنهایی این کودکان را با حس تعلق جایگزین کنیم تا پس از پذیرش آن‌ها برای حضور در این مرکز شبانه‌­روزی، بنیاد زینب کبری (س) سقفی امن برایشان باشد. به همین منظور مراکز اقامتی جهت نگهداری کودکان تحت پوشش بنیاد زینب فراهم شده ­است تا این کودکان در محیط یک خانه واقعی رشد کنند.

در حال حاضر، کودکان تحت ­پوشش بنیاد زینب، بر اساس گروه سنی که در آن قرار دارند، در دو مرکز اقامتی نگهداری می­‌شوند که با عناوین خانه پلاک 5 و خانه پلاک 8 شناخته می‌شوند.