مدرسه سازی


یکی از فعالیت های بنیاد زینب کبری مداخله در بحران پس از بلایای طبیعی از جمله زلزله های بزرگ و ویرانگر رودبار، بم و قاینات بوده است. بنیاد زینب کبری پس از روزهای ابتدایی بحران که مراحل اولیه سپری شده بود اقدام به ایجاد برخی زیرساخت ها از جمله ساخت مدرسه در این مناطق کرده است که برخی از این مدارس عبارتند از:
ساخت دانشسرای تربیت معلم در روستای آب بر طارم سال 1371 با فارغ التحصیلی بیش از 1960 نفر تا امروز
ساخت هنرستان دخترانه شبانه روزی(همراه با خوابگاه) در قاین خراسان در سال 1378 با بیش از 2100 دانش آموخته تاکنون
ساخت دبیرستان پسرانه بروات بم در سال 1391 با بیش از 1000 دانش آموز فارغ التحصیل