درخواست و تحویل قلک
  • یک قلک و یک دنیا آرزو!

  • برای برآورده کردن آرزوهای بزرگ لازم نیست چراغ جادو داشته‌باشید! این‌جا، با پس‌اندازهای کوچک هم، می‌شود آرزوهای بزرگ ساخت. نه فقط سه تا! که شاید هر روز، سیصد تا آرزو از دل قلک‌های ما بیرون می‌ریزد تا با دستان شما تا برآورده شود. با تهیه قلک‌های ما، می‌توانید داستان‌های قدیمی را به واقعیت تبدیل کنید و بر روی لبان کودکان این خانه.، لبخند شادی بکشید.