تعریف شبه خانواده

شبه‌خانواده، همان‌طور که از اسمش پیدا است یعنی شبیه به خانواده!
محیطی که تداعی‌کننده امنیت و عشق درون یک خانواده است، برای کودکان معصوم جدا‌ مانده از آن. از زمانی که بنیاد زینب فعالیت خود را تحت عنوان حمایت از این کودکان آغاز کرد، هدف، فراهم کردن محیطی بود تا کودکان در آن به ثبات عاطفی برسند و صدمات وارد شده به روح لطیفشان آرام‌آرام بهبود پیدا کند. برای تحقق این هدف می‌بایست شرایطی فراهم می‌شد تا فضای این مرکز یادآور گرمای خانواده باشد و لازمه آن همکاری با مربیان متخصص، طراحی مناسب فضای زندگی و اتاق‌های بچه‌ها، تعداد هم‌اتاقی‌ها و داشتن وسایل شخصی بود که از شاخصه‌های زندگی شبه‌خانواده محسوب می‌شود. در این روش هر چهار تا پنج کودک در یک اتاق با دو مربی در دو شیفت صبح و شب زندگی می‌کنند و چنان به هم مهر می‌ورزند و یکدیگر را آشنا می‌دانند که گاهاً مربیان خود را مادر خطاب می‌کنند. هر مرکز مراقبت از کودکان و نوجوانانی که از روش شبه‌خانواده برای پرورش این فرزندان استفاده می‌کند، دقیقا مانند یک خانه همه امکانات محیطی و عاطفی لازم را برای فرزندان محیا می‌کند و هر یک در حدود پانزده تا بیست کودک و نوجوان را تحت حمایت دارند. البته این تعداد بسته به روند احیا خانواده زیستی و فرایند فرزندخواندگی جاری در این مراکز متفاوت است و ممکن است کمتر یا بیشتر شود. تمام این مراکز از کمک و تخصص حرفه¬ای مددکاران و روانشناسان بهره‌ می‌برند تا رشد و نمو این فرزندان بدون هیچ کم‌ و‌ کاستی صورت بگیرد تا زمانی که به آغوش خانواده زیستی و یا فرزند‌پذیر سپرده شوند.
امروزه این طرح در سازمان بهزیستی به‌عنوان روشی موفق در پرورش این کودکان عزیز شناخته شده‌ است و بنیاد زینب مفتخر است که به‌عنوان اولین مرکز و به مدت ۴۲ سال با این روش از فرزندان خود مراقبت و حمایت کرده‌است.
با هم برای رویاهای این کودکان خانه و خانواده می‌سازیم، به امید روزی که همه آن‌ها در محیط امن یک خانواده با عشق بی‌حد پدر و مادر رشد کنند.