اطلاعات حساب‌ها

اطلاعات حساب‌ها جهت پرداخت آنلاین

شماره شبا
شماره کارت
شماره حساب
نام بانک
IR-220570035081010553836101
5022-2910-1598-7314
3508100105538361
پاسارگاد
IR-100180000000000221134885
5859-8370-0301-1018
0221134885
تجارت
IR-330560087181001681849001
6219-8610-2200-3163
87181016818491
سامان
IR-370170000000102826021008
-
0102826021008
ملی