داستان ما

بنیاد خیریه زینب کبری (س) موسسه ای غیر دولتی و غیر انتفاعی است که  در سال ۱۳۵۸ با شماره ثبت ۲۱۵۷ فعالیت خود را آغاز کرد .

هدف از تاسیس این بنیاد حمایت شبانه روزی از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست بوده است که برای اولین بار در ایران به روش شبه خانواده به معنای زندگی در گروههای ۵ تا ۶ نفره با یک مربی صورت پذیرفته است تا فرزندانمان در محیطی کاملا شبیه خانواده در آرامش به زندگی و تحصیل بپردازند.

تا کنون صدها نفر از فرزندانمان به آغوش خانواده اصلی خود بازگشته اند و نیز صدها نفر به فرزند خواندگی واگذار شده اند ، به امید آنکه همه کودکان در محیط خانواده خود کودکی کنند .