گزارش کوله مهربانی

چه سرنوشت هایی که با كمك و همدلی شما خيرين ثابت قدم قشنگتر رقم خواهد خورد…
تماشای این شادی و شور، پاداشی است ارزشمند و ماندگار که بر جان و دلمان نقش ميبندد طبق بررسی های صورت گرفته و آمار دقیقی كه از تعداد دانش آموزان برخی از مناطق کم برخوردار کشورمان تهيه كرديم توانستيم دلهای یکایکشان را شاد کنیم و سهمی كوچك در قسمت كردن لذت شروع سال تحصیلی جديد را با هم وطنانمان داشته باشيم.
به اميد موفقيت برای تمامی دانش آموزان سراسر ايران