کودکیاری، درمانیاری، آموزیاری

کودکان هر خانه، علاوه بر محبت، به مراقبت نیاز دارند! باید پوسته نگاه‌مان به سلامت جسم و پرورش فکرشان باشد. در خانه ما هم همین قاعده برقرار است. با این تفاوت که خانواده­ بزرگ­تری نگران نیازمندی­‌های آنان است. نیاز به درمان در مواقع بیماری و نیاز به آموزش صحیح برای آینده‌­ای روشن. شما هم می‌­توانید عضوی از این خانواده بزرگ باشید و با عهده‌گیری سرپرستی مالی یکی از کودکان خانه ما، نگرانی امروز را به امیدی برای فردا بدل کنید. هم­چنین امکان عهده‌­گیری هزینه‌­های درمانی یا آموزشی کودکان نیز به‌­طور جداگانه وجود دارد و شما همراهان عزیز بنا به صلاحدید خود می‌­توانید در این دو زمینه نیز حامی کودکان بنیاد زینب کبری(س)، باشید.

کودکیاری

عهده‌گیری سرپرستی مالی کودک

درمانیاری

عهده‌گیری هزینه‌های درمانی یک کودک

آموزیاری

عهده‌گیری هزینه‌های آموزش یک کودک