مراسم مذهبی

هر سال مراسم شبهای محرم و قدر با حضور اساتید ارزشمند جهت ایراد سخنرانی با حضور هزاران نفر از جوانان و مشتاقان برگزار میگردد که تا کنون هزینه درمان چند بیمار و تامین مبلغ مورد نیاز جهت خرید لوازم التحریر و ارسال به مناطق محروم صورت گرفته است .

برگزاری مراسم توسط داوطلبان خیریه و هزینه آن توسط خیرین و نذورات تامین میگردد .