مراسم رونمايی از كتاب “راز و نیازهای کودکان مراکز شبانه روزه”

آنچه در مراسم رونمايی از كتاب “راز و نیازهای کودکان مراکز شبانه روزه” گذشت:
با حمایت بنیاد زینب کبری (س) ۲ هزار کودک یتیم در خانواده‌ها امن و آرام یافتند.
به گزارش ایرنا: فاطمه برزگر، مدیرعامل بنیاد زینب کبری (س):
اینجا محل موقتی برای این بچه ها است و به کمک مددکارانمان در تلاش هستیم تا آنها را به عضوی از خانواده خودشان، خانواده های فاقد فرزند و خانم های بالای ۴۰ سال بسپاریم.
آنها پس از گزینش های مرکز یا این بچه ها را به سرپرستی می گیرند یا قیم آنها خواهند شد و حمایت شان خواهند کرد.
نام یتیم ۲۷ بار در قرآن ذکر شده و البته منظور فقط این نیست که دستی به سرش بکشید و خورد و خوراکش را بدهید. بلکه ایتام نیاز به محبت، عشق و حمایتی پایدار دارند.