زنان سرپرست خانوار

بنیاد خیریه زینب کبری(س) با هدف استقلال زنان سرپرست خانوار بیش از ۱۷ سال است که صدها زن سرپرست خانوار و دختران بی بضاعت را در آموزشگاه فنی و حرفه ای بومهن تحت آموزش های قالی بافی ، گلیم بافی ، کامپیوتر ، خیاطی ، موسیقی ، سنگ تراشی ، جواهر سازی و حسابداری قرار داده است .

همچنین این زنان و دختران بعد از گذراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان فنی حرفه ای وارد بازار کار خواهد شد .

گزارش فعالیتهای بنیاد زینب کبری(س)  بومهن :

۱- بخش آموزشگاه

۲- بخش خیریه

۳- بخش تولیدی

  آموزشگاه زینب کبری(س) با دریافت مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ تا کنون آغاز کرده است ، که شامل رشته های خیاطی ، فرش  و گلیم ، کامپیوتر ، حسابداری و تراش سنگهای قیمتی  می باشد. این آموزشگاه با برگزاری دوره های مهارت فنی و حرفه ای ازطریق مربیان مجرب خود و اعطاء گواهینامه رسمی سازمان فنی و حرفه ای  به کار آموزان ، زمینه اشتغال افراد بی بضاعت و کم توان منطقه را فراهم کرده است. کار آموزان علاوه بر افراد عادی از افراد تحت پوشش خیریه  ،کمیته امداد و بهزیستی از امکانات آموزشگاه بهره مند میشوند.

تعداد کار آموزان  کامپیوتر که موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان فنی  و حرفه ا ی شده اند : ۸۵۰ نفر

تعداد کارآموزانی که در رشته فرش موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان فنی  و حرفه ا ی شده اند۲۶۰ نفر و تعداد زیادی از آنها مشغول فرش بافی هستند.

تعداد کار آموزان  خیاطی که موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان فنی  و حرفه ا ی شده اند۳۹۰ نفر

تعداد افراد متفرقه  که در کارگاه فرش آموزش دیده اند و مشغول فرش بافی در منازل و یا کارگاهها هستند:۴۰ نفر

تعداد افراد متفرقه  که در کارگاه خیاطی آموزش دیده اند و مشغول خیاطی در منازل و یا کارگاهها هستند:۴۰ نفر

تعداد افرادی که در کارگاه پاکت سازی کار کردند:۵۰ نفر

تعداد افرادیکه در رشته قلم زنی آموزش دیده اند: ۱۰ نفر  و تعدادی از آنها مشغول بکار هستند.

تعداد افرادیکه در آباژور سازی آموزش دیدند و مشغول بودند:۴۰ نفر

تعداد افرادیکه در آشپزخانه مشغول شدند و هستند :۱۰ نفر