بیانیه چشم‌انداز

بنیاد زینب کبری حامی کودکانی است که به هر دلیلی از داشتن سرپرست موثر محروم‌اند. در سایه حمایت بنیاد، در صورت امکان، خانواده زیستی این کودکان پیدا و احیا شده و کودک و خانواده تحت حمایت‌های مددکارانه بنیاد ضمن گذران زندگی توانمند شده و سطح بهتری از زیست فردی و اجتماعی را تجربه خواهند کرد و در صورت عدم امکان خانواده زیستی، کودکان یا بر اساس پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های سازمان بهزیستی به خانواده‌های فرزندپذیر سپرده شده و اصطلاحا به فرزندخواندگی می‌روند و یا در مراکز شبانه‌روزی بنیاد، به صورت شبه‌خانواده مراحل مختلف رشد و تعالی را سپری می‌کنند.

در سایه حمایت بنیاد تمامی کودکان بنیاد در تمامی طول زندگی خود خانواده‌ای بزرگ را در کنار خود دارند که همواره می‌توانند در سختی‌ها و آسانی‌های زندگی به آن تکیه کنند و مطمئن باشند که هرگز برای بار دوم تنها نخواهند ماند.

بنیاد زینب کبری همچنین به عنوان اولین سازمان فعال در این حوزه بعد از انقلاب، همواره خود را موظف به ارتقای عملکرد و شیوه‌های مددکاری و اجرایی دانسته و پیشگام در ارائه پیشنهادات راهبردی در راستای حمایت از کودکان مراکز شبانه‌روزی است.