بازارچه‌های فصلی

بازارچه های فصلی بنیاد زینب کبری (س) سه بار در سال برگزار میگردد، در این بازارچه ها بانوان خیر و داوطلب با ارائه انواع غذاها ی ایرانی و سالاد و فست فود و صنایع دستی و ایجاد فضای شاد و مفرح اقدام به فروش به نفع خیریه مینمایند .

در این بازارچه ها هنرمندان و ورزشکاران کشور با حضورخود فضای بسیار زیباتری را محیا مینمایند وبه نوعی از این کار خیرخواهانه حمایت میکنند همچنین در این فضا به بازدیدکنندگان راجع به فعالیتهای خیریه و اهداف توضیحات داده میشود ، کلیه عواید فروش و درآمد های حاصله صرف امور مربوط به هزینه های فرزندان تحت پوشش و خانواده های تحت حمایت تعلق پیدا میکند .