ارکان بنیاد
مدیرعامل: فاطمه برزگر

 

اعضای هیات مدیره بنیاد زینب کبری(س) :

فاطمه برزگر – محمد انصاری –محمد رسائیان –خانم اقدس اصغری- ساناز شکیبی- علی اصغر فرشچی- مهرداد نوروزی
محمد انصاری: رئیس هیات مدیره ، محمد رسائیان :نایب رئیس، اقدس اصغری :خزانه دار
علی البدل : علی اصغر پور استاد – هما صدر ​


مدیران:

صدیقه توکلی(مسئول فنی بخش کودکان)- هما صدر (مدیر بخش فرهنگی)–ساناز شکیبی(مدیر اجرایی) -سمانه نائینی (مدیر روابط عمومی )–مهری سلمانزاده (مسئول فنی بخش نوجوانان) – نصرت‌الله نصرالله زاده (مدیر مالی و اداری)