جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
عضویت در گروه جوانان

•شما هم اگر علاقه مند به انجام کار خیر هستید، در خودتان روحیه انجام کار تیمی را سراغ دارید، مسئولیت پذیر هستید، خلاق هستید و نهایتا اگر در رده سنی 15 تا 30 سال هستید می توانید در گروه جوانان بنیاد خیریه زینب کبری (س) عضو شوید و در مراسم ها و فعالیت های این مجموعه به صورت داوطلبانه و میان نوجوانان و جوانان هم سن و سال خود، در محیطی پویا فعالیت داشته باشید.

e.g. +98 21 44532393

e.g. +98 912 1234567

رویدادها

حامیان