جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
هیأت امنا

مؤسسین بنیاد زینب کبری(س) در بدو تأسیس عبارتند از:
خانم ها و آقایان مرحوم تقی ابتکار، فاطمه برزگر، اعظم حدادی تهرانیان، اقدس اصغری، علی اصغر فرشچی، زهرا کاشانی پور، محسن خلیلی عراقی، حسن طبائی، فاطمه میرحسینی، منیژه جاویدان، سیدمحمد اخوان فاطمی، اشرف کوچک زاده یزدی، دکتر فاطمه میر حسینی تنکابنی.
اعضای هیأت امنا بنیاد هم عبارتند از:
• فاطمه برزگر تحصیلات : لیسانس زبان انگلیسی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد:1358

• صدیقه توکلی تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1360

• میریونس جعفری تحصیلات: دیپلم طبیعی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1360

• دکتر معصومه ابتکار تحصیلات:دکترای ایمونولوژی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• هما صدر لاهیجانی تحصیلات: لیسانس حقوق و علوم سیاسی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1367

• مهندس سید عطاا.. صدر تحصیلات: لیسانس عمران تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• پرویز بقایی عراقی تحصیلات: دیپلم تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• ام البنین لاریجانی تحصیلات: دیپلم تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• عذرا برزگر تحصیلات: دیپلم تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• مهندس سید عیسی هاشمی تحصیلات: فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1388

• مهندس سید مجید رویین تن تحصیلات: فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1378

• مهندس سیدمحمدعلی طباطبایی تحصیلات: فوق لیسانس معماری تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1380

• شفیقه رهیده تحصیلات: فوق لیسانس تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1386

• مهندس محمدمهدی نجات تحصیلات: فوق لیسانس مکانیک تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1367

• مهندس سید مجتبی هاشمی تحصیلات: کارشناسی شیمی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• دکتر مهدی بهادری نژاد تحصیلات: دکترای مکانیک تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• مهندس مهدی چمران تحصیلات: فوق لیسانس معماری تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1358

• دکتر سیدشمس الدین خارقانی تحصیلات: فوق لیسانس تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1370

• صفیه خسروشاهی تحصیلات: دیپلم تجربی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1367

• مهندس مجید صمیمی بیات تحصیلات: لیسانس راه و ساختمان تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1383

• مهندس عصمت دارابی تحصیلات: لیسانس ماشین سازی تاریخ آغاز فعالیت در بنیاد: 1377

رویدادها

حامیان