جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
حوزه فرهنگی و اجتماعی

بخش فرهنگی و اجتماعی بنیاد زینب کبری (س) فعالیت خود را از تابستان 1368 آغاز ‏کرد و در زمینه های زیر فعالیت می نماید. این بخش با هدف کمک به دانش آموزان و دانشجویان مستعد تحت ‏سرپرستی مادر- که در باور ما، سرمایه های بزرگ این آب و خاک هستند- و به منظور شکوفایی استعدادها و ‏اطمینان از راهیابی آنها به مقاطع تحصیلی عالی تأسیس شده است.
فعالیتهای بخش فرهنگی، شامل تمام مسائل دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش و خانواده او می باشد در قالب سه ‏فعالیت اصلی پیگیری می شود.‏‎


• آموزش، مشاوره از دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت: ‏ طبق چارچوب تعیین شده برای فعالیت بخش فرهنگی، دانش آموزان مستعد، تریجحاً می بایست در مقطع ‏راهنمایی و یا اوایل دبیرستان تحت پوشش قرار گیرند، تا علاقمندی و استعداد تحصیلی آنها مشخص شده باشد ‏و فرصت کافی برای بهره مندی از آموزش ها و مشاوره های طراحی شده در بنیاد را داشته باشد، اما دانشجویان ‏رشته های کاربردی و مولد هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
‏ این حمایت ها شامل برنامه های کمک آموزشی، مشاوره های تحصیلی و روان شناسی، آموزش مهارتهای زندگی، ‏اعطای لوازم التحریر و پرداخت کمک هزینه تحصیلی می باشد.
‏ البته در حین بازدید از وضعیت خانواده ها، گاه به مواردی برخورد می شود که گرچه فرزندان آنها در چارچوب ‏تعیین شده قرار نمی گیرند، ولی آنقدر نیازمند حمایت های مادی و معنوی هستند که نمی توان بر آنها چشم ‏بست.‏
همچنین به مادرانی که امکان فعالیت دارند، در حد امکان آموزش داده شده و برای خودکفایی مورد راهنمایی ‏قرار می گیرند‎.‎

• کمک به تشکیل خانواده:‏ یکی دیگر از فعالیتهای بنیاد در این حوزه، اعطای جهیزیه و سیسمونی به دختران تحت پوشش بخش فرهنگی و ‏خواهرانشان می باشد.‏ بنیاد با با اعطای جهیزیه و سیسمونی، حین یا پس از اتمام تحصیل دختران تحت پوشش، سعی می نماید که ‏موانع ازدواج آنان را رفع نماید.‏‏

• ‏ رفع مسائل ضروری یا فوری خانواده ها:‏ از آنجا که دانش آموز یا دانشجوی تحت پوشش، بدون حل مسائل موجود در خانواده، امکان رشد در حد مطلوب ‏را نخواهد داشت، بنیاد اقدامات مختلفی از جمله تأسیس صندوق مسکن، صندوق تامین هزینه های درمان ‏خانواده، تامین ماهیانه گوشت مصرفی خانواده، تامین فصلی ارزاق خوراکی خانواده، اعطای وام تعمیرات منزل، ‏وام خرید لوازم ضروری منزل و... را اجرایی نموده است.

رویدادها

حامیان