جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا

کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه

در سال 1390 پس از برقرای ارتباط از سوی تعدادی از پزشکان متدین و متخصص در حوزه ایمونولوژی (گروه ‏یاری)، با بنیاد زینب کبری(س)، تفاهم نامه ای برای انجام حمایتهای مادی و معنوی از کودکان مبتلا به بیماری نقص ‏ایمنی اولیه که تحت پوشش این پزشکان قرار داشتند منعقد گردید.‏ بنا بر این تفاهم نامه، بناد زینب نسبت به فراخوان و قبول کمکهای مردمی برای این کودکان و ارجاع کودکان بیمار ‏به این گروه اقدام می نماید.‏

رویدادها

حامیان