جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
مادران سرپرست خانواده

مجتمع بومهن بنیاد زینب کبری(س)، در سال 1380 تأسیس شد و در دو قسمت «آموزش و کارآفرینی» و «امور ‏حمایتی» آغاز به کار کرد.‏


• آموزش و کارآفرینی مادران سرپرست خانواده:‏ بنیاد با تأسیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در بومهن، در رشته های فرش بافی، گلیم بافی، کامپیوتر و ‏خیاطی، اقدام به آموزش مادران سرپرست خانواده برای رساندن آنها به خودکفایی مالی می نماید.‏

• ‏ حمایت مالی از مادران سرپرست خانواده:‏ در امور حمایتی نیز، با فعالیتهایی همچون افتتاح حساب سپرده اندوخته برای کودکان، پرداخت کمک هزینه ‏زندگی، اعطای ارزاق و گوشت مصرفی به صورت دوره ای و اعطای وام کمک هزینه زندگی، سعی در کاهش ‏آسیب های (اجتماعی-روانی-جسمی) دامن گیر این قشر دارد.‏

رویدادها

حامیان