جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
مراجعه حضوری

استند تبریک و تسلیت بنیاد زینب کبری (س)
شما می توانید به جای سفارش تاج گل، استندهای بنیاد زینب کبری (س) را در جشن ها و مراسم سوگواری برای عرض تبریک و تسلیت به دوستان و آشنایانتان ارسال نمایید.
در این صورت هزینه سفارش تاج گل به فرزندان تحت پوشش ما تعلق خواهد گرفت و با مشارکت در کار خیر، فرهنگ آن را نیز ترویج می دهید.
لطفا برای سفارش استندهای بنیاد زینب کبری (س)، روز قبل از مراسم، با شماره 2-22283361 داخلی 112 و در طول ساعات کاری از ساعت 8:00 تا 16:00 تماس حاصل فرمایید.

101
105
103
102
104

رویدادها

حامیان