جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
قلک

قلک های بنیاد خیریه زینب کبری (س) در دو سایز بزرگ و کوچک هستند که بسته به اندازه شان، می توان آن ها را در خانه ها، مغازه ها، فروشگاه ها، شرکت ها، مجتمع های تجاری، بیمارستان ها و... قرار داد.
قلک های کوچک این قلک ها که با طرح نقاشی کودکانه شان، می توانند حتی زینت بخش اتاق و خانه تان باشند، همواره "کودکان تحت پوشش بنیاد خیریه زینب کبری (س") و "مشارکت در کار خیر" را در ذهن ها تداعی می کنند. کوچک ترین کمک ها نیز، درصورتی که در این قلک ها جمع شوند، تبدیل به بزرگ ترین و مفیدترین سرمایه هایی خواهند شد که بسیار ارزشمند خواهند بود.

فرم دریافت قلک

e.g. +98 912 1234567

e.g. +98 21 44532393

e.g. 1

رویدادها

حامیان