جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
کودکان بی سرپرست

بخش مددکاری فعالیت خود را همزمان با تأسیس بنیاد در سال 1358، در حوزه ‏کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست آغاز نمود. این فعالیت ها شامل تمام امور مربوط به کودک و خانواده او می باشد ‏که در قالب سه فعالیت اصلی انجام می شوند.‏

• ‏نگهداری از فرزندان ساکن به صورت شبه خانواده:‏ بنیاد زینب کبری(س) برای اولین بار در ایران، از الگوی شبه خانواده برای نگهداری کودکان بی سرپرست استفاده ‏نمود. شبه خانواده، کانونی است که در آن، تعداد محدودی کودک با یک مربی ثابت، ایام را در ارتباطی عاطفی و ‏برخوردی منطقی با دنیای بیرون می گذرانند. آنها از بدو ورود به بنیاد، تا زمانی که به فرزند خواندگی بروند یا به ‏استقلال کامل برسند، در شرایطی تا حد امکان نزدیک به شرایط خانواده نگهداری می شوند‎.‎‏ ‏‎ به طور متوسط 50 کودک در بنیاد زینب کبری(س)، در شبه خانواده به سر می برند‎.‏

• ‏ احیا و بازسازی خانواده فرزندان: ‏ بسیاری از کودکان بی سرپرست دارای خانواده هستند و به دلایل مختلفی مانند نداشتن جای مناسب برای ‏زندگی، تعداد زیاد فرزندان، نداشتن پدر یا بد سرپرست بودن و ... به مراکز نگهداری سپرده می شوند‎. بنیاد زینب کبری(س) در ابتدای امر تلاش می کند خانواده ها را بیابد و آنها را مورد مشاوره قرار دهد. در پی ‏این اقدامات و با کمک مالی یا رفع مشکلات خانوادگی، تعداد زیادی از کودکان به آغوش خانواده یا خویشان خود ‏بازگردانده شده اند‎.

• امور فرزندخواندگی: ‏ برای آنان که در آرزوی فرزند هستند، بنیاد زینب کبری(س) امکان فرزندخواندگی را از راه قانونی فراهم کرده ‏است‎.‎‏ تا کنون بیش از هزار کودک از این طریق، آرامش را به خانواده های مشتاق فرزند هدیه کرده اند‎.‎

رویدادها

حامیان