1- بخش نگهداری از کودکان بی‌سرپرست:

آنچه این مرکز شبانه‌روزی را از دیگر موسسات متمایز می‌کند تجربه در مسائلی است که شاید از توجه کمتری در فضاهای مشابه برخوردار باشند مواردی چون نحوه نگهداری کودکان، توجه به تقسیم بندی سنی کودکان تحت پوشش، مسائل بهداشتی و بهره گیری ازمربیان متخصص.

2- حمایت از زنان سرپرست خانوار:

مجتمع بومهن بنیاد زینب کبری (س) در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و در دو قسمت آموزش و کارآفرینی و امور حمایتی آغاز به کار کرد. بنیاد با تاسیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در بومهن در رشته های فرشبافی، گلیم بافی، کامپیوتر و خیاطی اقدام به آموزش مادران سرپرست خانواده برای رساندن آنها به خودکفایی مالی کرده است.

3- بخش فرهنگی و اجتماعی:

بخش فرهنگی بنیاد زینب کبری (س) با حول و قوه الهی در تابستان ۱۳۶۶ فعالیت خود را با هدف کمک به دانش آموزان مستعد مادر سرپرست که در باور ما سرمایه های بزرگ این آب و خاک هستند برای شکوفا نمودن استعدادهای بارز و نهفته این دانش آموزان و جلوگیری از هرز رفتن فرصتهای تحصیلی بعلت فقدان سرپرست و اشتغال اجباری اینگونه دانش آموزان و همچنین راه یابی آنها به تحصیلات عالی آغاز به کار کرد.

4- حمایت از کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه:

بنیاد زینب کبری (س) از سال ۱۳۹۰ با عقد تفاهم نامه ای با مرکز طبی کودکان با ایجاد کمپین دائمی با نام “بازباران” نسبت به تامین کمک هزینه های درمانی برای کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه اقدام نموده است. هزینه درمان هر کودک با توجه به سطح پیشرفت بیماری متفاوت بوده که در طول دوره ی درمانی …

فهرست