جوانان - اسفند 93
بچه ها کنار دریاچه
بچه ها کنار دریا
خط و مشی

 خط مشی بنياد زينب كبري (س) در سال 1358 با هدف نگهداري، تربيت و آموزش كودكان ‏بي‌سرپرست و بد سرپرست، حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت و ‏خانواده هایشان، حمایت و آموزش مادران سرپرست خانواده و امداد رسانی در حوادث غیر ‏مترقبه، فعاليت خود را آغاز نمود. اين بنیاد همواره به دنبال بهبود شرايط و افزايش ارزش ‏فعاليت‌هاي خود بوده و درهمين راستا اقدام به پياده‌سازي سيستم مديريت كيفيت بر ‏مبناي استاندارد بين‌المللي ‏ISO9001:2008‎‏ و ‏NGO Benchmarking‏ (ظرفیت ‏سازی سازمان های غیر دولتی) نموده‌است. مديريت بنیاد با كوشش در فراهم‎ ‎‏‌نمودن تمامي ‏منابع مورد نياز براي تحقق اهداف خيرخواهانه و ارزشمند آن، خود را متعهد به رعايت ‏موارد زير مي‌داند:‏
‏1-‏ افزایش رضایتمندی و توانمندی کلیه طرفهای ذینفع
‏2-‏ تلاش برای ایجاد یک محیط سالم و صمیمی (شبه خانواده) برای بچه های تحت سرپرستی
‏3-‏ سعي و اهتمام در ارتقاء هر چه بيشتر سطوح آموزشي، بينشي، سلامت روحی و جسمی افراد ‏تحت پوشش
‏4-‏ بهبود عملکرد کاری فرآیندها
‏5-‏ افزایش شفافیت مالی در راستای وفادارسازی حامیان و ارتقاء کارآیی سازمان
تمامی اهداف اشاره شده، توسط فرآیند آموزش به تمامی پرسنل بنیاد آموزش داده شده و همه ‏پرسنل اعم از مدیر عامل، کارمندان، مربیان و کارگران، خود را متعهد به اجرای اثربخش اهداف فوق ‏می دانند.‏

رویدادها

حامیان